Miljøpolitik

Det er firmaet Arne Stubbe Automobiler A/S erklærede målsætning, at være et mønstereksempel på en virksomhed der som et minimum altid efterlever de love, regler, vedtagelser og bindende forpligtelser der forefindes på miljøområdet. Vi vil ligeledes arbejde for at nedbringe mængden af sundhedsfarlige stoffer i det daglige virke, samt aktivt forebygge forurening og sikre løbende forbedringer.

Det er firmaets målsætning altid at søge efter produkter og arbejdsmetoder der tilgodeser medarbejdernes daglige arbejde, samt miljøet omkring os. Dette gælder både de produkter vi benytter og sælger i det daglige, vort energi- og vandforbrug, bortskaffelse af emballage, bortskaffelse og deponering af miljøaffald m.m.

Det er ligeledes firmaets politik, at alle medarbejdere, bliver gjort bekendt med de produkter, sikkerhedsforanstaltninger, afskaffelse af affald og andet relevant i forbindelse med deres daglige arbejde, samt daglige færden i øvrigt. Opdateringer og ændringer i miljøforanstaltninger videregives omgående til alle medarbejdere.

30.03.2017
Preben Stubbe